https://falconspace.ru/blog/podpisnaya-model-dlya-postavshchika-po—plyusy-i-minusy-dlya-biznesa-i-potrebitelya – Подписная модель для поставщика ПО – плюсы и минусы для бизнеса и потребителя

https://service.web-automation.ru/ – демо решения Falcon Service
https://service.web-automation.ru/#lnd-about – информация о решении Falcon Service